Serveis per a

Tercer Sector
i Partits Polítics

Partits Sindicats

Serveis

Què necessites?

Els partits polítics, els sindicats i les entitats del tercer sector són una eina fonamentals en la democràcia per aconseguir canvis i millorar la societat.

És crucial incloure en tots els quefers diaris i la seva organització la perspectiva de gènere.

Plans d'Igualtat

Partits polítics, sindicats o ONG també poden mostrar compromís amb l’elaboració dels propis plans d’igualtat, igual que ho exigeix el Reial decret llei 6/2019, totes les empreses de més de 50 persones i treballadores i les administracions públiques.

Aquest pla inclou un diagnòstic de la situació actual, una auditoria retributiva, la definició d’objectius qualitatius i quantitatius, una descripció de les mesures a implementar, els mitjans i recursos necessaris, calendari d’actuacions, seguiment i comissió de seguiment, avaluació i renovació.

Protocols contra l'assetjament sexual i per raó de sexe

Elaboració de protocols de resposta en casos d’assetjament sexual i per raó de sexe així com la formació al personal encarregat d’implementar-los i a tot el personal per garantir la detecció i erradicació d’aquests comportaments inadmissibles d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual i la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre dones i homes.

Coaching amb igualtat

Oferim sessions de coaching, acompanyament i suport a líders i persones encarregades de reclutar talent, per atraure i mantenir talent femení, fomentar i valorar lideratges femenins, evitar el sostre de vidre o la síndrome de la impostora, així com detectar el biaix masclista inconscient.

RRHH amb igualtat

Oferim acompanyament i suport a persones encarregades de RRHH per a la redacció de bases de contractació i ofertes laborals lliures de biaix masclista i amb mesures adients d’acció positiva.

Campanyes de sensibilització

Assessorament en l’elaboració de material i plantejament de campanyes de sensibilització en matèria d’igualtat i feminisme, ja es vulguen desenvolupar amb mitjans propis amb suport especialitzat o encarregar la seua elaboració completa.

Formació Feminista

Dissenyem xerrades formatives i debats per a personal i membres en temes de feminisme i igualtat, per a millorar la sensibilització i consciència en aquestes qüestions i poder aplicar-ho en la seva tasca diària incloent-hi comunicació no sexista, conciliació familiar, detecció i prevenció dels estereotips de gènere, identificació del biaix masclista o transversalització de la igualtat.

Consultoria Feminista

La participació de les dones continua sent un tema pendent, per això brindem suport a associacions, ONG, sindicats i partits polítics per la planificació estratègica i de comunicació, el desenvolupament de projectes i programes d’igualtat, la recerca i anàlisi de dades amb perspectiva de gènere així com en el disseny i implementació de campanyes de conscienciació i incidència política en clau feminista.

Emplena el formulari

Tens qualsevol dubte? Nosaltres te’l resoldrem!

Abracem la igualtat

Creem solucions igualitàries per convertir una despesa en inversió de present i futur.

Logo El Far Igualtat